Práškové barvy

Základní údaje


COLOR Medvode 
je slovinská firma s tradicí dlouhou jeden a půl století, která působí v průmyslové oblasti s barvami.

Na základě zkušeností a nepřetržitého vědeckého výzkumu firma Color rozvíjí hlavní programy pro výrobu speciálních vysoce účinných ochranných nátěrových hmot pro použití v mnoha průmyslových odvětvích, jako jsou:

 • kovodělný průmysl
 • automobilový průmysl
 • truhlářství
 • stavebnictví a silniční značení
 • spotřební průmysl


Široký výrobní program řadí firmu COLOR MEDVODE do špičky mezi firmami produkujícími práškové barvy (nazývané též práškové plasty), a to konkrétně těchto základních druhů:

 • na bázi polyesteru (PES, venkovní)
 • na bázi epoxi (EP, vnitřní)
 • na bázi epoxi-polyesteru (EP-PES, tzv. hybridní, vnitřní)
 • na bázi polyuretanu (PUR).


Řešení problémů týkajících se ochranných vlastností, estetického vzhledu a ekologie se provádí jak aktualizací stávajících programů a vývojem nových produktů, tak i sledováním potřeb trhu a stálým kontaktem s výrobními závody a obchody.

Výsledkem je požadovaná krátká vypalovací doba barvy, více jak 50% granulí se pohybuje v rozmezí 30-40m, vysoká odolnost povrchu, velmi dobrý rozliv a jakost povrchu a využití prášků pro oba systémy tzn. TRIBO a ELEKTROSTATIKU.

Kromě vysoké kvality produktů a spokojenosti zákazníků patří mezi základní mezníky činnosti společnosti čisté životní prostředí a ochrana přírody. Stejně jako vodou ředitelné barvy se práškové barvy řadí k ekologicky nezávadným produktům.

Systém kvality ve společnosti je řízen v souladu s požadavky mezinárodních standardů jakosti ISO 9001. Certifikáty o shodě ISO 9001 byly získány pro účely vývoje, výroby a marketingu začátkem roku 1996.

Pro český trh jsou výrobky ve shodě s nařízením vlády č.178/1997 sb pro použití v ČR.

Hygienické požadavky práškových barev vyhovují dle směrnice Ministerstva zdravotnictví ČR - Hlavního hygienika ČR.

Dovezené obaly jsou v souladu se zákonem č. 477/2001 Sb. a společnost má zajištěn zpětný odběr obalů a využití odpadu z obalů společností EKO-KOM a.s. IČO 25134701.

Tyto výsledky dokazují, že společnost COLOR MEDVODE nenechává nic náhodě a věnuje se všem požadavkům na trhu a ve společnosti.

Vzhledem k tomu, že naše společnost přichází na trh s práškovými barvami jako jedna z posledních je samozřejmě nutné nabídnout i další výhody:

 • Dodací lhůty do 24 hodin nebo dle požadavku zákazníka
 • Doprava k zákazníkovi zdarma
 • Krátké dodací lhůty při výrobě nového odstínu
 • Dodání technických informací o každé vyrobené barvě
 • Individuální přístup ke každému zákazníkovi
 • Servisní tým s dlouholetou praxí s práškovými barvami
 • Spolupráce s technickými ústavy a Českým Vysokým Učením Technickým v Praze Dejvicích -  fakultou strojní, Ústav strojírenské technologie
 • V rámci našich služeb nabízíme poradenství a servis
V rámci prodeje práškových barev nabízíme konzultace a poradenství, týkající se problematiky předúpravy výrobků, aplikace a užití práškových barev. Dále nabízíme zprostředkovaný prodej pomůcek a měřících zařízení pro práškové lakovny, jako jsou mřížkové testy, leskoměry, tloušťkoměry a další.


Tyto výhody a následná spolupráce Vám i naší společnosti přinášejí kvalitu služeb pro Vás a Vaše potenciální zákazníky.

SAVA Trade, spol. s r.o. je dceřinou společností slovinského koncernu SAVA KRANJ.